Informuojame, kad svetainėje aurea.shop naudojame slapukus (angl. "cookies"). Paspaudę mygtuką "Sutinku" arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.
Rodyti visus paieškos rezultatus
Nieko nepavyko rasti, prašome patikslinti paiešką...

Privatumo politika

Paskutinio šios Privatumo politikos atnaujinimo data yra 2022-06-01

1. Bendrosios nuostatos

1.1  Aurea Verum, UAB (toliau - "Bendrovė") saugo ir gerbia tinkalapiuose aurea.shop, aureaverum.lt, aurea.lt, esančių elektroninės (-ių) parduotuvės (-ių) (toliau kartu ar atskirai - "ELP") lankytojų ir joje (-se) užregistuotų asmenų, o taip pat mūsų fizinių parduotuvės (-ių) lankytojų (toliau kartu ar atskirai - "Lankytojas"ar "Asmuo" ar „Pirkėjas“) privatumą.

1.2 Šis dokumentas kartu su jame nurodytais dokumentais (toliau - "Privatumo politika"), numato pagrindus, kuriais Bendrovė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kurie gauti Asmenims besinaudojant ELP arba pateikiant užsakymus Bendrovės fizinėse parduotuvėse. Asmenys turi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

1.3 Ši privatumo politika netaikoma jokiems trečiųjų šalių internetiniams puslapiams ar programėlėms, netgi jeigu Jūs per jas galite gauti prieigą prie mūsų ELP. Ši privatumo politika netaikoma trečiųjų šalių renkamai ir naudojamai informacijai už kurią mes neatsakome. Prieš pradedant naudotis trečiųjų šalių internetiniais puslapiais ar programėlėmis, turite savarankiškai susipažinti su jose paskelbtomis privatumo politikomis ir taisyklėmis.

1.4 Jeigu nesutinkate su mūsų taikoma Privatumo politika prašome nesinaudoti jokiomis mūsų Bendrovės paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant mūsų ELP, nes kitaip mes negalime užtikrinti savo teikiamų paslaugų atitikimo Lietuvos Respublikos įstatymams. Aktuali Privatumo politikos redakcija taikoma visai ELP esančiai informacijai (paskyroms, sutartims/ užsakymams, paklausimams, kt.), nepriklausomai nuo jos pateikimo/ atnaujinimo laiko.

1.5 Asmens duomenų, kurie yra būtini finansinių ir apskaitos dokumentų paruošimui, apimtys, pateikimo ir saugojimo tvarką bei terminus reglamentuoja Buhalterinės apskaitos, Pridėtinės vertės mokesčio bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

1.6 Asmens duomenų, kurie yra būtini pinigų plovimo prevencijai užtikrinti, apimtys, pateikimo ir saugojimo tvarką bei terminus reglamentuoja Lietuvos respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.

1.7 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ") tikslais, duomenų valdytoju yra laikoma Aurea Verum, UAB, Lietuvos Respublikoje įregistruota ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 302660321, adresas Ozo g. 25, 07150 Vilnius. Bendrovė 2012-02-02 yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jai yra suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P4850.

1.8 Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu: [email protected] arba kreiptis tel. +370 699 33349 (darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00).

2. Duomenų perdavimo ir atsiskaitymų saugumas

2.1  Saugų lankymasį ir apsipirkimą ELP užtikrina vienas saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikė patikimas tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras. Naudojant SSL sertifikatą, informacija siunčiama tarp Lankytojo naršyklės ir ELP, yra šifruojama. Internetinio puslapio, apsaugoto SSL sertifikatu, adreso įvedimo juostos kairėje pateikiamas ženkliukas (vaizduojama žalia spyna), patvirtinantis puslapio saugumą.

2.2 ELP pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ir/ ar elektroninių mokėjimų sistemų ir/ ar mokėjimo kortelių duomenis įveda:

 1. bankų ir/ ar
 2. turinčių atitinkamas Lietuvos banko licencijas įstaigų tinklalapiuose. Išsamus bankų ir įstaigų sąrašas prieinamas Lietuvos banko tinklalapio skiltyje "Finansų rinkų dalyviai".

2.3 Bendrovei jokia su mokėjimo atlikimu susijusi Lankytojo ir/ar Pirkėjo informacija nėra prieinama.

3. Asmens duomenų tvarkymo atvejai

4.1 Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:

 1. Asmuo naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis suteikia Bendrovei informaciją apie save (betarpiškai, per ELP ar socialinį tinklą).
 2. Sudaroma ir/ ar vykdoma sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra Asmuo.
 3. Asmuo duoda sutikimą jo duomenų tvarkymui.
 4. Bendrovės fizinės parduotuvės (-ių) ar biuro Lankytojas (tame tarpe ir Bendrovės darbuotojas) pateko į įrengtų, siekiant užtikrinti asmenų bei turto saugumą, taip pat vykdant taikomas teisines prievoles, video stebėjimų kamerų lauką.
 5. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto valstybės valdymo organų/ institucijų intereso (pvz. Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba).

4. Renkama informacija ir jos saugojimo terminai

4.1 Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją:

 1. Duomenis, kuriuos Asmuo gali nurodyti, sukurdamas paskyrą ELP: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas ir jei planuojama pristatymo paslauga - pristatymo adresas.
 2. Duomenis, kuriuos Asmuo turi nurodyti, pateikdamas užsakymą ELP: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas ir jei užsakoma pristatymo paslauga - pristatymo adresas.
 3. Duomenis, kuriuos Asmuo turi nurodyti, pateikdamas užsakymą/ sudarydamas sutartį fizinėje parduotuvėje: vardas, pavardė, telefonas ir jei užsakoma pristatymo paslauga - pristatymo adresas.
 4. Duomenis, kuriuos Asmuo gali nurodyti, teikdamas užklausas, prašymus ir skundus: vardas, el. pašto adresas, paklausimo tekstas, užsakymo numeris (jei paklausimas pateikiamas dėl užsakymo) ir kiti duomenis.
 5. Duomenis, kuriuos Asmuo gali pateikti, ketindamas dalyvauti Bendrovės organizuojamuose konkursuose ar akcijose: paskyros soc. tinkle pavadinimas, vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris  bei kiti duomenys, kuriuos prašoma pateikti pagal konkurso ar akcijos taisykles.
 6. Duomenis apie Lankytojų naršymą ELP, įskaitant bet neapsiribojant Lankytjų IP adresais. Detalesnė informacija pateikiama Privatumo politikos dalyje „Slapukų naudojimas“
 7. Vaizdo duomenis, jeigu atvykę į Bendrovės parduotuvę (-es) ar biurą Asmuo pateko į vaizdo stebėjimo lauką, kuriuose įmonė vykdo savo veiklą.
 8. Bet kokius kitus Asmens duomenis, kuriuos Asmuo pateikė mums bet kuriuo metu per ELP ar su komunikuodami su Bendrove įvairiais būdais
 9. Sutarčių ar sandorių sudarymo, vykdymo, administravimo bei PVM sąskaitų faktūrų išrašymo tikslais Bendrovė tvarko tokius klientų, tiekėjų, partnerių bei kitų sutarčių šalių atstovų, darbuotojų, įgaliotinių ar kitų asmenų duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos ar pristatymo adresas, parašas, el. pašto adresas, telefono numeris, kiti asmens duomenys.

4.2 Numatomi tokie duomenų saugojimo terminai:

 1. Punktuose 4.1.a, 4.1.d, 4.1.f, 4.1.h nurodyti duomenys, saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn nuo Lankytojo paskutinio atlikto ELP veiksmo (registracijos/ prisijungimo ir/ ar užklausos ir/ ar sutarties/ užsakymo įvykdymo/ atšaukimo).
 2. Punkte 4.1.g nurodyti duomenys,  saugomi ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo įrašo atlikimo dienos.
 3. Punktuose 4.1.e, 4.1.g nurodyti duomenys,  saugomi ne ilgiau kaip 3 mėn nuo konkurso ar akcijoje, kuriame dalyvavo Asmuo, rezultaų paskelbimo.
 4. Punktuose 4.1.b, 4.1.c, 4.1.i nurodyti duomenys saugomi tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi pasiekti, ir kurie nustatomi vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, nurodytais terminais, taip pat vadovaujantis tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  Tačiau 4.1.b nurodytų duomenų saugojimo laikas ELP sistemoje negali būti ilgesnis, negu:
  (i) 12 mėn. nuo paskyrą ELP turinčio Pirkėjo paskutinio inicijuoto ELP veiksmo (paskyros sukūrimo ir/ ar pateikto užsakymo įvykdymo/ atšaukimo);
  (ii) 6 mėn. nuo paskyros ELP neturinčio Pirkėjo paskutinio inicijuoto ELP veiksmo (prisijungimo ir/ ar pateikto užsakymo įvykdymo/ atšaukimo).

4.3 Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik šioje Politikoje numatytais tikslais.

4.4 Bendrovė gali statistiniais tikslais naudoti su asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

5. Asmenų duomenų saugojimas

5.1 ELP esantys duomenys, kuriuos Bendrovė renka 4.1 punkte nurodytais atvejais yra laikomi Lietuvoje ir/ ar teritorijose, esančiose Europos Ekonominės Erdvėje.

5.2 Asmens duomenis tvarkantis personalas, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti susijęs su užsakymų įvykdymu, mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu.

5.3 Tuo atveju, kai Lankytojui suteikiamas slaptažodis (arba kai Lankytojas pasirenka slaptažodį pats), kuris įgalina Lankytoją naudotis tam tikromis ELP funkcijomis, Lankytojas yra asmeniškai atsakingas už slaptažodžio konfidencialumą. Lankytojas turi neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

5.4 Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl asmens pateiktų duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

5.5 Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų įvedimo Lankytojo įrenginyje ir duomenų perdavimo iki ELP. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Lankytojo rizika.

6. Asmenų duomenų naudojimas

6.1 Bendrovė naudoja Asmens duomenis:

 1. elektroninės prekybos tikslu, t.y. vykdyti prekių ir paslaugų pardavimą, apdoroti užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, pristatyti prekes, teikti garantines ir kitas paslaugas, atlikti prekių keitimą ar pinigų grąžinimą, spręsti su atliktu pirkimu susijusias problemas, vykdyti kitus įsipareigojimus;
 2. tam kad suteikti Lankytojui prekes ar paslaugas, o taip pat informaciją, kurių Lankytojas pageidauja arba kurie galėtų sudominti Lankytoją;
 3. tam, kad galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis, sudarytas su Lankytojais ir kitais asmenimis, įskaitant, bet neapsiribojant asmens ir jo atstovų duomenų teikimą Bendrovės pasirinktam bankui ir/ ar banko mokėjimų portalo paslaugos techniniam teikėjui elektroninės prekybos tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų;
 4. tam, kad suteikti Lankytojui būtiną informaciją apie Bendrovę ir pirkimo taisykles ir sąlygas;
 5. siekiant užtikrinti, jog ELP turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Lankytojams būdu.

6.2 Lankytojams ir asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis prekių pardavimo metu, Bendrovė gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pasiūlymų atsisakymą el. paštu arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame tokiam asmeniui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

6.3 Asmenims, kurie nėra suteikę savo kontaktinių duomenų prekių pardavimo metu, Bendrovės ir jos Partnerių pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis bus siunčiami tik tuo atveju, jeigu tokie asmenys yra aiškiai davę sutikimą tokiam jų duomenų tvarkymui.

6.4 Sutikimą gauti Bendrovės pasiūlymus ir informaciją Lankytojas gali išreikšti:

 1. pažymėdamas atitinkamą pasirinkimą prekių ar paslaugos užsakymo metu;
 2. prenumeruodamas Bendrovės naujienlaiškį.

6.5 Bendrovė tai pat gali naudoti Lankytojų ir įsigijusių prekes asmenų kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Bendrovės klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslu siunčiamus pranešimus yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu asmuo nenori gauti tokių pranešimų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pranešimų atsisakymą el. paštu arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame asmens jau gautame Bendrovės pranešime.

7. Informacijos atskleidimas

7.1 Bendrovė turi teisę atskleisti asmens duomenis bet kuriai Bendrovės grupės bendrovei, įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės dukterines bendroves, galutinę kontroliuojančią bendrovę ir jos dukterines bendroves, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.

7.2 Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims:

 1. ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant asmenų duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 2. pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. Tokiu atveju asmenų duomenys yra laikomi viena iš parduodamo turto rūšių;
 3. jeigu toks perdavimas ar dalijimasis asmenų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų, ar būtinas taikant ar vykdant Sutartis ir susitarimus, taip pat Bendrovės, jos klientų bei kitų asmenų teisių, turto ir saugumo užtikrinimui.

7.3 Asmens duomenis gali peržiūrėti:

 1. prižiūrintys šios ELP veikimą ir turinį Bendrovės darbuotojai, o taip pat ELP turinio valdymo sistemos ir svetainės talpinimo paslaugų teikėjai;
 2. analitikos paslaugų teikėjas Google LLC (Jungtinės Amerikos Valstijos), kiek tai būtina šios ELP duomenų analitikos tikslais. Google LLC yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų. Analitikos duomenų perdavimui taip pat taikomi sutartiniai įsipareigojimai dėl duomenų apsaugos, su kuriais galite susipažinti paspaudus šią nuorodą;

7.4 Slapukus, skirtus pritaikytai internetinei reklamai, gali įrašyti ir pasiekti šie paslaugų teikėjai:

 1. Google, LLC bendrovė, kuri yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų. Su šio tiekėjo privatumo politiką galite susipažinti paspaudus šią nuorodą;
 2. Facebook, Inc. bendrovė, kuri yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų. Su šio tiekėjo privatumo politiką galite susipažinti paspaudus šią nuorodą.

7.5 Asmuo turi savarankiškai susipažinti su trečiųjų šalių privatumo politika ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Asmens duomenis.

8. Asmenų teisės

8.1 Asmuo turi teisę:

 1. Būti informuotas apie jų duomenų tvarkymą.
 2. Pateikę užklausą Bendrovei, el. paštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Lankytojams pateikiama jų nurodytais el. pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Lankytojui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus.
 3. Pateikus užklausą el.paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Lankytojo duomenis ir/ ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu lankytojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė nedelsiant praneša Lankytojui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
 1. reikalauti, kad Bendrovė panaikintų jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių:
  (i) Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  (ii) Asmuo nusprendė atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, kai jo asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti jo asmens duomenis;
  (iii) jo Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  (iv) jo Asmens duomenys turi būti ištrinti, kai Bendrovei yra nustatoma prievolė tą padaryti.
 1. Prašyti, kad tvarkomus Asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, jei Bendrovė gali tai atlikti techniškai.
 2. Pateikti skundą Bendrovei, jei manote, kad jo, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir/ ar gali būti pažeistos.

8.2 Registruoti, t.y. turintiys priegą prie savo ELP paskyros, Lankytojai turi savarankiškai teikti visas su asmens duomenimis susijusias užklausas, tame tarpe tvarkyti ir trinti Lankytojo asmens duomenis kaip tai yra numatyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau - "BDAR"):

 1. paskyros meniu punkte "Jūsų adresai" - pristatymo bei sąskaitai-faktūrai būtiną(-us) adresą(-us), telefoną(-us), vardą(-us) ir pavardę(-es);
 2. paskyros meniu punkte "Paskyros duomenys" - paskyros valdytojo vardą, pavardę, el.paštą ir slaptažodį;
 3. paskyros meniu punkte "Privatumas" - realizuoti pagrindines BDAR numatytas teises, tame tarpe teisę susipažinti su duomenimis, teisę ištaisyti duomenis, teisę būti pamirštam.

8.3 ELP Lankytojui įgyvendinus teisę „būti pamirštam“ – visa ELP kliento paskyroje saugojama Lankytojo asmeninė informacija panaikinama (atliekama paskyros nuasmeninimo procedūra), tačiau 4.1.b ir 4.1.c punktuose informacija gali būti išsaugota ne ELP platformoje kaip tai aprašyta 4.2 punkte.

8.4 Asmuo turi teisę kreiptis į Bendrovę ir atsisakyti jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei rinkodaros tyrimų tikslais.

8.5 Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ar rinkodaros tyrimų tikslais, Lankytojas turi atžymėti anksčiau pažymėtus atitinkamus langelius įvairiose formose arba pasirinkti atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba rinkodaros tyrimų pranešimuose. Lankytojas taip pat gali susisiekti su Bendrove el. paštu ir pranešti apie savo atsisakymą.

8.6 ELP gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš jo partnerių, reklamos tiekėjų, kitų asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Lankytojai patenka, rinkdamiesi šias nuorodas ELP, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Lankytojai turi susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant juose bet kokius savo asmeninius duomenis.

8.7 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt

9. Slapukų naudojimas

9.1 Slapukas (angl. "cookie") – tai nedidelis kiekis informacijos (teksto rinkmena), kurį tinklalapio serveris išsiunčia į Lankytojo kompiuterio standųjį diską arba arba judriojo ryšio įrenginį. Šios informacijos dėka interneto tinklalapis tam tikrą laiką "atsimins" Lankytojo kompiuterį, tam tikrus Lankytojo veiksmus ir parinktis, o Lankytojui nereikės jų iš naujo įvedinėti tam tikros informacijos kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Šią informaciją gali sudaryti:

 1. Lankytojo kompiuterio IP adresas, jo naršyklės tipas;
 2. duomenys apie tai, kaip Lankytojas naudojasi šiuo tinklalapiu (pavyzdžiui, peržiūrėtus puslapius ir prekes, registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis);
 3. apibendrinti demografiniai duomenys;
 4. jei Lankytojas atvyko į šį tinklalapį iš trečiosios šalies tinklalapio, – atitinkamo puslapio URL nuoroda;
 5. kita techninio pobūdžio nuasmeninta informacija.

9.2 Su slapukais susijusi informacija negali būti naudojama Lankytojo tapatybei nustatyti.

9.3 Slapukų naudojimas palengvina naudojimąsi šiuo tinklalapiu ir leidžia pateikti Lankytojui konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Galimi slapukų tipai – būtinieji, naudojimąsi tinklalapiu gerinantys, funkciniai, rinkodarą optimizuojantys slapukai.

9.4 Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau Lankytojas bet kada gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio standžiojo disko. Lankytojas taip pat gali savarankiškai užblokuoti slapukus, t.y. nustatyti savo naršyklę taip, kad ji neleistų išsaugoti slapukų Lankytojo kompiuterio standžiajame diske. Tai gali sumažinti tinklalapio funkcionalumą, gali būti apribota galimybė naudotis tam tikromis siūlomomis paslaugomis, kitaip tariant, dalis turinio ir/ ar paslaugų Lankytojui gali tapti nepasiekiama.

9.5 Statistiniai duomenys apie naršymą svetainėje renkami naudodajant "Google Analytics" įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti kaip svetainės lankytojai naudojasi svetaine. Daugiau apie "Google Analytics" ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti "Google anaytics" svetainėje. Jeigu pageidaujate, kad šie įrankiai nefiksuotų informacijos apie Jūsų naršymą internete, galite panaudoti "Google Analytics" atsisakymo naršyklės papildinį. Teisinis pagrindas tvarkyti minėtą informaciją - Bendrovės teisėti interesai gerinti ELP veikimą ir komercinės informacijos pasiekiamumą.

9.6 Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir/ ar ištrinti slapukus. Daugiau informacijos pateikiama interneto tinklalapyje www.allaboutcookies.org. Čia galima rasti išsamios informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus. Tam, kad pašalinti slapukus iš Lankytojo mobiliojo telefono – būtina pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės šioje ELP, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

9.7 Žemiau pateikiamos nuorodos, kur galite atsisakyti atskirų reklamos paslaugų teikėjų slapukų:

 1. Google
 2. Facebook
 3. Universalus reklamos slapukų patikrinimo ir šalinimo įrankis

10. Politikos pakeitimai

10.1 Ši Politika gali būti keičiama bet kuriuo metu. Atnaujinta Politikos redakcija bus pateikiamia šioje ELP.

11. Kontaktai

11.1 Lankytojas arba kitas asmuo, siekdamas susisiekti su Bendrove raštu šiame dokumente nurodytais klausimais siunčia elektroninį laišką adresu [email protected]. Bendrovė siekdama susisiekti su Lanktytoju siunčia jam elektroninį laišką adresu, kurį pastarasis nurodė pateikdamas paklausimą, užsakymą arba užsiregistruodamas ELP.

Kontaktai

+370 699 33359
parduotuvė Vilniaus Akropolyje

 • informacija apie turimas prekes
 • bendro pobūdžio informacija
 • darbo laikas 10:00 - 19:00 nuo pirmadienio iki šeštadienio, o sekmadieniais 10:00 - 16:00

Biuras dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00

 Svarbi informacija dėl aukso luitų supirkimo ir keitimo - prašome iš anksto susisiekti su mumis tel. +370 699 33349 arba el. paštu [email protected] ir susiderinti atvykimo laiką!
Išsami informacija apie:

+370 699 33349
informacija ir pagalba

 • išsami informacija
 • profesionalios konsultacijos
 • el.parduotuvės užsakymai
 • susitarimas dėl luitų supirkimo bei keitimo
 • pastabos ir pasiūlymai
 • darbo laikas 09:00 - 17:00 nuo pirmadienio iki penktadienio

[email protected]


Ozo g. 25, 07150 Vilnius
Vilniaus Akropolis, II aukštas (šalia Swedbank)


 Išsami informacija apie mus, darbo laiką, kontaktus, rekvizitus ir licencijas

Aukso ir sidabro kaina

Informacija atnaujinta 2024-07-21 00:30


Aukso kaina biržoje yra 70.93 EUR už gramą arba 2206.14 EUR/ oz. Pokytis per paskutines 24 val. sudarė +0.04%

Sidabro kaina biržoje yra 0.86 EUR už gramą arba 26.87 EUR/ oz. Pokytis per paskutines 24 val. sudarė +0.04%


Investicinių luitų bei monetų pardavimo ir supirkimo kainos nuolat kinta kartu su atitinkamo metalo rinkos kaina. Ši kaina nustatoma pagal pagrindinių tauriųjų metalų biržų on-line kotiruočių vidurkį.

Informacija apie aukso ir sidabro kainų pasikeitimus pateikiama mūsų informacinėje svetainėje aukso-kaina.lt bei sidabro-kaina.lt atitinkamai.

Kliento paskyra ir nustatymai

Meniu

Sukurkite savo paskyrą, kad įsiminti patikusias prekes

Prisijungti